မြန်မာနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံသား စီစစ်ရေးကဒ်ပြား နံပါတ်စဉ် သတ်မှတ်ပုံ

လက်ရှိ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း (၁၄)ခု၏ အက္ခရာစဉ် (၁) ကချင်ပြည်နယ် (၂) ကယားပြည်နယ် (၃) ကရင်ပြည်နယ် (၄) ချင်းပြည်နယ် (၅) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး (၆) တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး (၇) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (၈) မကွေးတိုင်းဒေသကြီး (၉) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (၁၀) မွန်ပြည်နယ် (၁၁) ရခိုင်ပြည်နယ် (၁၂) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (၁၃) ရှမ်းပြည်နယ် (၁၄) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး (၁) ကချင်ပြည်နယ် မြို့တော် – မြစ်ကြီးနားမြို့ ခရိုင် (၄) ခရိုင် မြို့နယ် (၁၈) မြို့နယ် မြစ်ကြီးနားခရိုင် ၁။ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် ၁/မကန(နိုင်) ၂။ ဝိုင်းမော်မြို့နယ် ၁/ဝမန(နိုင်) ၃။ ချီဖွေမြို့နယ် ၁/ခဖန(နိုင်) ၄။ ဆော့လော်မြို့နယ် …

မြန်မာနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံသား စီစစ်ရေးကဒ်ပြား နံပါတ်စဉ် သတ်မှတ်ပုံ Read More »